Moodle 4.0 uitgesteld

Moodle 4.0 uitgesteld

Zoals al te verwachten was, blijkt het toch zo te zijn dat de nieuwe Moodle versie uitgesteld is. Tijdens de laatste bespreking met het ontwikkelteam bleek dat het niet realistisch was om Moodle 4.0 te lanceren tijdens de kerstvakantie. De nieuwe planning ziet er nu als volgt uit: QA tests (kwaliteitstests) – Tweede helft januari […]