Fair use policy

Ons spambeleid, waarom?

In tegenstelling tot de traditionele verspreiders van “junk mail”, die postpapier, enveloppen en port betalen, kunnen verspreiders van Unsolicited Bulk E-mail (UBE) en Unsolicited Commercial E-mail (UCE), oftewel grote hoeveelheden ongevraagde commerciële e-mail (ook wel spam genoemd), zonder al te veel kosten aan hun eigen zijde voor grote overlast en enorme kosten zorgen aan de zijde van de ontvangers van dergelijke e-mail. Deze kosten zijn:

  • Bandbreedte van de ISP om spam te verspreiden; Additionele IP infrastructuur
  • Het signaleren, filteren en verwijderen van spam (UBE en UCE)+
  • Uitbreiding van de infrastructuur met hard- en software voor de benodigde voorzorgsmaatregelen

Sebsoft is van mening dat de bovenstaande kosten niet zondermeer aan de gebruikers van het Internet kunnen worden opgedrongen. Het uitbannen van spam zal volgens Sebsoft leiden tot een beter en goedkoper gebruik van het Internet en stelt Sebsoft beter in staat haar klanten een efficiënte en betaalbare service te verlenen. Indien u voor uw site reclame wilt maken, gebruik dan alstublieft een ander middel. Het probleem is dat bijna niemand positief reageert op spam berichten. Veel mensen gaan boze e-mail sturen, en vaak komt deze e-mail bij de provider (dus ons) terecht. Wij zijn verplicht deze te beantwoorden. Doen wij dit niet, dan wordt Sebsoft naar alle waarschijnlijkheid opgenomen in allerlei anti spam filters, waar wij en onze andere klanten dan de dupe van worden.

Het beleid

  • Het is klanten verboden om spam berichten te verzenden aan iedere willekeurige Internet gebruiker en/of het ongevraagd posten van dergelijke berichten in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet via het netwerk van Sebsoft. Dit geldt tevens indien deze handelingen worden verricht bij een andere provider maar de bedoelde website wordt gehost bij Sebsoft.
  • Het is klanten verboden om tijdelijk of permanent met een onvoldoende beveiligde mail server verbonden te zijn in het netwerk van Sebsoft. De mailserver is toegestaan om inkomende e-mail te accepteren dat is bedoeld voor de desbetreffende domein(en), en e-mail te verzenden dat afkomstig is van het door Sebsoft toegekende IP adres(sen). Het is expliciet verboden e-mail te accepteren buiten het toegekende netwerk welke bedoeld is voor verzending buiten dit netwerk. Anders gezegd: de mailserver is het begin of het eindpunt voor e-mail, geen tussenstation. Sebsoft heeft het recht om een onvoldoende beveiligde mail server zonder kennisgeving vooraf te blokkeren op het Internet.
  • Bulkemail is toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van de zogenaamde verified OPT-IN regeling. Mailings waar een database voor is gebruikt waarin de ontvanger de verzender (de klant) niet heeft geautoriseerd, worden behandeld als spam en Sebsoft zal dit bij de ontvangst van klachten als zodanig behandelen.
  • Klachten betreffende spam dienen te worden ingediend per e-mail . De klacht moet een volledige kopie inclusief originele headers van de mogelijke spam e-mail bevatten. Nadat is vastgesteld of de klacht daadwerkelijk UBE of bulk UCE betreft, krijgt de klant een officiële waarschuwing: FTO (“First Time Offender”). Indien binnen 24 uur geen reactie volgt waaruit blijkt dat er voldoende maatregelen zijn genomen om spam te voorkomen, behoudt Sebsoft zich het recht voor, de door Sebsoft toegekende IP adres(sen) of site van het Internet te weren.
  • Gefundeerde klachten op een klant die reeds bekend staat als FTO zullen er toe leiden dat Sebsoft zonder kennisgeving vooraf de respectievelijke DNS records steeds voor een periode van minimaal 48 uur zal verwijderen. De klant wordt op de hoogte gesteld dat deze de status van STO (“Second Time Offender”) heeft verworven. Sebsoft houdt zich het recht voor de dienst aan de klant zonder enig recht op kostenvermindering voor de nog lopende abonnementstermijn, definitief op te heffen. Als een onvoldoende beveiligde server is gebruikt voor het verzenden of doorsturen van spam, wordt poort 25 (SMTP) geblokkeerd voor de respectievelijke IP adres(sen).
  • Klanten die voor de derde maal de fout ingaan (TTO, “Third Time Offenders”) worden altijd onherroepelijk afgesloten zonder enig recht op kostenvermindering voor de nog lopende abonnementstermijn.
  • Sebsoft heeft het recht om dataverkeer te blokkeren van andere netwerken om zodanig spam te weren of te voorkomen. Het is mogelijk dat dit kan leiden tot tijdelijke uitval van verbinding(en) met andere netwerken.

Neem contact met ons op indien u vragen heeft of als u spam wilt melden, meld dit dan direct aan ons!

Wat uw vraagstuk ook is...

Bij Sebsoft bent u aan het juiste adres!