Producten

Classic Pay

Download hier

Met ClassicPay zet Sebsoft dé goedkoopste betaalmodule voor Moodle op de markt. Door strengere beveiligingseisen en een snel veranderende markt heeft Sebsoft besloten om een nieuwe betaalmodule te ontwikkelen die het mogelijk maakt om cursussen online af te rekenen in Moodle. Onder de namen Classic Pay en Classic Pay Plus brengt Sebsoft twee betaalmodules uit waarmee u eenvoudig en goedkoop uw cursussen kunt laten afrekenen.

Classic Pay biedt u de mogelijkheid om voor €0,35 per transactie, exclusief BTW, via iDEAL* uw klanten af te laten rekenen. Er zijn géén extra kosten en door de plugin te installeren kunt u zich automatisch aan laten melden en, afhankelijk van de gekozen betaalmethoden, kunt u al binnen 2 werkdagen aangesloten zijn. Binnen de Classic Pay module is het mogelijk om gebruik te maken van kortingsregels en kortingscodes.

klik hier voor alle betaalmethodes en tarieven

Classic Pay Plus

Classic Pay Plus biedt u de mogelijkheid om voor €0,10 extra per transactie, exclusief BTW, een factuur te genereren voor uw klanten. Binnen de Classic Pay Plus module heeft u uiteraard alle functionaliteiten van Classic Pay, maar daarnaast biedt deze module u een overzichtelijke facturatie, zowel naar u als naar uw klanten. Ook is er de mogelijkheid om de  BTW tarieven zelf aan te passen. Classic Pay Plus is geen plugin die u download maar is een upgrade vanuit de plugin Classic Pay. Dus als u de Classic Pay plugin geïnstalleerd heeft kunt u vanuit deze plugin, op elk gewenst moment, ervoor kiezen om de upgrade uit te voeren. Middels een paar simpele klikken kunt u gebruik maken van Classic Pay Plus, is facturatie geactiveerd en wordt uw tarief automatisch aangepast. Voor elke betaalmethode wordt er €0,10 exclusief BTW in rekening gebracht voor een factuur.

Coupon

Download hier

Coupon is een product, ontwikkeld door Sebsoft, om cursisten op verschillende niveau’s toegang te verlenen tot (uw) cursussen. Op een eenvoudige manier genereert u een Coupon met daarop een toegangscode. Door deze code in te vullen tijdens het inloggen op een cursus krijg de cursist, op een bepaald niveau toegang, tot de cursus die toegewezen is aan de coupon. U bent vrij in het aantal te genereren coupons. Coupon bieden wij gratis aan.

Genereren van een Coupon Code. Er zijn een aantal manieren om een couponcode te genereren:

  • Cursus Niveau: Dit houdt in één of meerdere cursussen kunnen geselecteerd worden waarvoor de coupon geldig is. Een mooie aanvulling is dat wanneer er groepen zijn samengesteld voor een specifieke cursus, er aangegeven kan worden voor welke cursusgroep de coupon geldig is. Als een gebruiker de coupon inwisselt zal hij of zij toegevoegd worden aan die specifieke groep in de cursus. Dit zorgt er tevens voor dat het mogelijk is om coupongebruikers te scheiden van reguliere gebruikers. Door een specifieke cursusgroep te maken en een nieuwe batch coupons te genereren is het mogelijk groepen te koppelen aan batches.
  • Cohort Level: Één of meerdere cohorten kunnen geselecteerd worden waarvoor de coupon geldig is. Wanneer de coupon word ingewisseld door de gebruiker, zal hij of zij worden toegevoegd als lid aan elke cohort waarvoor de coupon geldig is.

LET OP: Als er coupons op cohort niveau zijn gegenereerd en er worden extra cursussen toegevoegd aan de cohort waarvoor de coupon geldig is, dan worden deze cursussen toegevoegd aan de Cohort Enrollment Sync en hebben dus gebruikers die een coupon hebben ontvangen voor die cohort automatisch toegang tot de cursus die is toegevoegd aan deze cohort.

Toegangsniveau’s: Coupons kunnen worden gegenereerd op twee toegangsniveau’s

   • Persoonlijk niveau. De basis hiervoor is óf een CSV uploaden, óf het direct ingeven van een CSV in een tekstvak. De benodigde gebruikersinformatie, voor elke coupon die gegenereerd moet worden, is: Naam van de gebruiker, Email-adres van de gebruiker en geslacht van de gebruiker. De gegenereerde coupons zullen vervolgens naar de desbetreffende gebruikers worden gestuurd door een, op de achtergrond draaiende, taak.
   • Bulk. De basis hiervoor is vrij eenvoudig. Er wordt een bepaald aantal coupons gegenereerd die vervolgens per e-mail kunnen worden verzonden aan een vooraf ingesteld e-mailadres (de ontvanger) of (indien toegestaan) een vrij in te voeren e-mailadres.
Installatie
   • Kopieer de couponfolder naar de blocks directory
   • Configureer de plugin
   • Gereed!


The Sebsoft Coupon Plugin offers you the possibility to create coupons for various levels of course access. Using a coupon code, users will be enrolled into courses that are attached to the coupon. There are a few different ways of generating coupons:

   • Course level: this means one or more course(s) need to be selected for which the coupon is valid. Once the coupon code is entered by a user, he or she will be enroled in every course the coupon is attached to. A nice extra feature is, when groups are configured for a certain course, you can configure which course group the coupon is for. When a user claims the coupon, he or she will be added to that specific group in the course. This makes it possible to separate coupon users from regular users. You could also make specific course groups every time you generate a batch of new coupons, so there’s some way of matching a batch of coupons to a group of users. The possibilities are numerous.
   • Cohort level: this means one or more cohort(s) need to be selected for which the coupon is valid. Once the coupon code is entered by a user, he or she will be added as a cohort member for every cohort the coupon is attached to.

NOTE: When generating cohort level coupons, there is a possibility to “connect” extra courses to a given cohort. One MUST know that upon doing this, the courses will at that point be added to the Cohort Enrolment Sync. Without knowing this little fact, it could be “unexpected” behavior, even though it’s a logical step.

Furthermore, coupons can be generated on two “access” levels:

   • Personalized. The base of this, is either a CSV is uploaded, or a CSV is given directly in a textbox. The needed user information for every coupon to be generated will be the user’s name, email address and gender. These coupons will then be generated and sent off to the appropriate users using a background task.
   • Bulk: The base of this is simple: you generate a certain amount of access coupons, which will then be emailed to the pre-configured recipient or (if allowed) to an emailaddress that can be freely entered.

Installation

   • Copy the coupon folder to your blocks directory.
   • Configure your plugin.
   • We’re ready to run!

Moderated RSS

Download hier

De Moderated RSS plugin biedt de mogelijkheid om meerdere “feeds” te laden in een blok.

Het blok verschilt, qua functionaliteit, van het originele RSS blok (block_rss_client) doordat het geautoriseerde gebruikers toestaat meerdere RSS feeds te configureren per blok. Dit op zichzelf is nog niet zo verschillend ten opzichte van de originele plugin, maar eenmaal geconfigureerd, zal ieder nieuw toegevoegd item van elke willekeurige feed die niet ingesteld staat als “autopublished” geautoriseerd moeten worden door een daarvoor aangewezen gebruiker, voordat het item getoond mag worden in het blok.

Opmerking: Dit blok is minder geschikt voor feeds die zéér veel items publiceren. Bijvoorbeeld kranten, publiceren meerdere items per minuut. Doordat het blok werkt met opgeslagen feed items en de feeds niet real time opdeelt, zal dit blok minder geschikt zijn voor dit type feeds. Standaard worden feeds één keer per uur ververst/opgedeeld. Dit is in te stellen onder de taakeigenschappen.

Installatie:

   • Kopieer de selectrss folder naar de blocks directory
   • Configureer de plugin
   • Gereed!

The Sebsoft Moderated RSS Plugin offers you the possibility to load multiple feeds into a block.

The block differs from the functionality of the original RSS block by allowing authorized users to configure multiple RSS feeds per instance. This in itself is not different from the “remote rss” block. However, once configured, every newly added item from any given feed, if not configured to be “autopublished”, should be authored by an appropriate user, allowing the feed item to be displayed by the block.

Note: this block is not necessarily appropriate for feeds that have items added very often. For instance, newspaper feeds are known to possibly publish feed items at a rate of multiple per minute. Since this block works with stored feed items, and does not parse feeds realtime (at request), this block would be inappropriate to use.

By default, feeds are refreshed / parsed once per hour (adjust task properties for faster refreshing). Installation

   • Copy the Moderated RSS folder to your blocks directory.
   • Configure your plugin.
   • We’re ready to run!

User Restore

Download hier

De Sebsoft User Restore Plugin biedt je de mogelijkheid om gebruikers accounts te herstellen welke verwijdert zijn uit Moodle. Zodra de plugin is geïnstalleerd, kan je een aantal gebruikers accounts selecteren en herstellen. Optioneel is er de mogelijkheid om de gebruikers een e-mail te sturen met het bericht dat het account is hersteld.

De plugin houdt rekening met het volgende:

   • Gebruikers die moeten worden hersteld worden gecontroleerd op emailadres. Als een emailadres al bestaat voor een actief account dan zal deze gebruiker niet worden hersteld.
   • Gebruikers die moeten worden hersteld worden gecontroleerd op gebruikersnaam. Als een gebruikersnaam al bestaat voor een actief account dan zal deze gebruiker niet worden hersteld.
   • Gebruikers die moeten worden ersteld worden gecontroleerd op MNET host. Als de MNET host van het account dat worden hersteld NIET de lokaal geconfigureerde is, dan zal deze gebruiker niet worden hersteld.

LET OP:

Moodle verwijdert ALLE relevante data op het moment dat een gebruikersaccount word verwijderd en alleen de gegevens in de “user table” blijft beschikbaar. Deze plugin kan dus ook alleen de gegevens uit de “user table” herstellen. Alle overige gegevens zijn, helaas, niet te herstellen.

Belangrijke opmerking voor Moodle 2.7 en hoger:

Voor versies lager dan Moodle 2.7 is het onmogelijk om alle informatie te herstellen. Vanaf Moodle 2.7, met de nieuwe “event logging tables” wordt de oorspronkelijke gebruikersinformatie opgeslagen in de “event data”. Daardoor is het mogelijk, om met deze plugin, vanaf Moodle versie 2.7 de oorspronkelijke gebruikersgegevens hiervandaan te herstellen. Dit houdt in dat, vanaf Moodle versie 2.7, het mogelijk is om de correcte gebruikersnaam, email, IDnummer, foto en mnethostid te verkrijgen. Daarvóór was het alleen mogelijk om het emailadres te herstellen en zelfs die methode was niet waterdicht. (Dit doordat de gebruikersnaam word opgeschoond met PARAM_USERNAME bij verwijderen.)

Installatie
   • Kopieer de userrestore folder naar de admin/tool directory
   • Configureer de admintool (de plugin)
   • Gereed!

The Sebsoft User Restore Plugin offers you the possibility to restore user accounts that were deleted from moodle.

When the plugin has been installed, you can select a number of user accounts to restore and optionally send an e-mail informing them their accounts have been restored.

This plugin takes the following into account:

   • Users to be restored are checked on e-mail: if an e-mail address already exists for an active account, this user will not be restored.
   • Users to be restored are checked on username: if an username already exists for an active account, this user will not be restored.
   • Users to be restored are checked on MNET host: if the MNET host of the account to be restored is not the locally configured one, this user will not be restored.

Important note:

Moodle removes ALL relevant data upon deleting a user account, and only the record in the user table itself remains. This utility can’t do anything about this and is only capable of restoring the record from the user table.

Important note for moodle 2.7 and up:

Before Moodle 2.7 there is NO way we can retrieve all information. However, with Moodle 2.7 and the new event logging tables, the original user information is stored in the event data. Therefore, from Moodle 2.7 onwards, this plugin will try and restore the original user information from there. This effectively means, that from Moodle 2.7 onwards, we will have the correct original username, email, idnumber, picture and mnethostid. Before that, only the email could be restored, and even that method is not foolproof (due to the fact the username is cleaned with PARAM_USERNAME upon deletion).

INSTALLATION
 • Copy the userrestore folder to your blocks directory.
 • Configure your block.
 • We’re ready to run!

User Suspension

Download hier

De Sebsoft User Suspension Plugin biedt je de mogelijkheid om het proces van gebruikers op te schorten en/of te verwijderen te automatiseren. Het opschorten van gebruikers kan op drie manieren:

 • Door gebruik te maken van een map
 • Door een bestand te uploaden
 • Handmatig doormiddel van een status tabel

Het verwijderen van gebruikers word, indien ingesteld als “toegestaan”, gedaan door het vergelijken van de datum van opschorting met de vooraf ingestelde datum van verwijderen. Als de ingestelde periode is verlopen en de gebruiker in deze periode is opgeschort, zal het gebruikersaccount worden verwijderd op de gebruikelijke standaard Moodle methode.

Er zijn talloze mogelijkheden om de plugin te configureren. Ook is het mogelijk om de gehele plugin uit te zetten. De plugin voorziet ook in de mogelijkheid om gebruikers uit te sluiten van het automatische opschortingsproces. Er zijn twee methoden waarmee dit mogelijk is:

 • Uitsluiten van een enkele gebruiker
 • Uitsluiten van een cohort

Tijdens alle drie de methoden van automatisch opschorten en/of verwijderen van gebruikers, zullen alleen de gebruikers die NIET zijn uitgesloten, worden meegenomen in het proces.

Belangrijk:

Site administrators en het standaard gastaccount worden volledig genegeerd tijdens het proces. Vanuit veiligheidsoogpunt raden wij sterk af om ook maar enige vorm van automatisch opschorten en/of verwijderen toe te passen op de administrator accounts en het standaard gastaccount.

Installatie

 • Kopieer de folder usersuspension naar de admin/tool directory
 • Configureer de plugin
 • Belangrijke waarschuwing: De gehele plugin moet geheel uitgeschakeld zijn bij de eerste installatie. Stel alle uitsluitingen eerst in vóórdat de plugin wordt ingeschakeld. Als dit vergeten word bestaat de kans dat er direct inactieve gebruikers worden opgeschort of verwijderd.
 • Gereed!


The Sebsoft User Suspension Plugin offers you the possibility to automate the process of suspending users and/or removing user accounts (using Moodle’s default methods to delete users)

Suspending users is provided in three different ways:

 • Using a folder
 • Using a file upload
 • Manually through a status table

Deleting users is, if configured to be enabled, provided by comparing the date of suspending to the configured period before removal. Once the configured interval has past and the user is deemed suspended for the configured period, the useraccount will be removed using moodle’s standard methods.

Furthermore, there’s extensive settings that can be configured to turn every feature on or off, as well as disabling the whole block’s features.

This block also provides a way of excluding users to be suspended or processed in case of automated processing. There are two methods provided at the moment: single user exclusion and cohort exclusion. During all three different ways of automated suspending / deleting users, only users that have not been configured to be excluded, either by cohort or by single user, will NOT be processed.

Important note:

Site administrators and the default guest account are completely left out of this block. For safety measures, it is not recommended to put any form of automisation on suspending or deleting administrator accounts or the default guest account, hence the decision to exclude them in any processing.

Important warning:

You should disable the whole block’s feature at first install! Please install the block on a relevent page and first configure all your exclusions before turning the block on. Failing to do so MAY result in immediate suspension or removal of inactive users!

Installation

 • Copy the usersuspension folder to your blocks directory
 • Configure your block
 • We’re ready to run!