Moodle Upgrade Scan voor Moodle versies 2.x.x Simply keeping your Moodle supported

Welkom bij de Moodle Upgrade Scan

Bron: www.gotcredit.com

Bron: www.gotcredit.com

Gelukkig!

Blijkbaar maakt u toch nog gebruik van de omgeving of bent u in ieder geval van plan om dat te gaan doen. Mooi, hierbij kunnen wij u helpen met een paar obstakels. Hiervoor hebben wij een “plan van aanpak” gemaakt, onze zogenaamde “Moodle Upgrade Scan”, waardoor u een mogelijkheid van ons krijgt om door uw omgeving te klikken in een nieuwere versie van Moodle om zo te kunnen zien hoe dat eruit ziet en wat wel en niet werkt binnen de nieuwere versie.

Waarom een Moodle Upgrade Scan?

 

Ten eerste

is er het maatwerk. Heeft u maatwerk laten verrichten aan uw omgeving, dan is de kans groot dat dit problemen op gaat leveren bij een upgrade. Wat is nu maatwerk? Vaak word gedacht dat maatwerk enkel en alleen naar wens en op maat gemaakte plugins en/of uitbreidingen op de moodleomgeving zijn. Maar zelfs een kleine aanpassing of instelling aan een bestaande plugin of in de Moodlecore kan al zorgen voor grote problemen bij een upgrade. Over het algemeen is onze ervaring dat er vrijwel altijd een vorm van maatwerk aanwezig is in de Moodleomgeving. Levert maatwerk nu altijd problemen op bij een upgrade? Helaas hebben wij ontdekt dat dit veelal inderdaad het geval is, maar, héél veel dingen waarvoor maatwerk nog was in oudere versies van Moodle, zijn tegenwoordig standaard verwerkt in de nieuwere versies van Moodle, waardoor het veelal niet nodig is om het bestaande maatwerk opnieuw te (laten) ontwikkelen. Mocht het nu alsnog nodig zijn om het maatwerk wél opnieuw te ontwikkelen, krijgt u van ons, uiteraard vooraf, een overzichtelijke offerte.

Ten tweede

is er de server. Welk type server is het, welke versie van PHP draait er op de server en is het besturingssysteem niet verouderd, wordt er gebruik gemaakt van de juiste versie van MySQL, draait er een cron, is de inrichting van de server wel geschikt voor het aantal actieve gebruikers? Al dat soort zaken zijn relevant om ervoor te kunnen zorgen dat een upgrade uiteindelijk mogelijk is en ook echt zal gaan werken.

Ten derde

is er nog de tijd. Altijd weer die tijd. Zelfs als een upgrade vlekkeloos verloopt, kost het vaak meer tijd dan verwacht. Een upgrade van versie 2.0.x naar 2.9.x,  bijvoorbeeld, kost al gauw een uurtje of 3 en met het wachten erbij al gauw een hele dag. Juist die tijd is een kostbare factor en, niet geheel onbelangrijk, vaak een onzekere factor. Met name de combinatie ‘kostbaar’ en ‘onzeker’ kan een uiteindelijk véél te dure upgrade veroorzaken waarvan, achteraf, misschien wel gezegd kan worden dat het beter had geweest om het niet te doen.

Onze Moodle Upgrade Scan

Wij kunnen een aantal van deze “onzekerheden” voor u wegnemen. Jammer genoeg kunnen wij niet de kosten voor u wegnemen, maar wij kunnen deze wel inzichtelijk maken en, zoveel als mogelijk, in kaart brengen. Hiervoor hebben wij een “plan van aanpak” gemaakt, onze zogenaamde “Moodle Upgrade Scan”, waarmee wij inzichtelijk kunnen maken wat de huidige status is van uw omgeving en hardware, een analyse maken voor de upgrade, een inschatting maken van de kosten voor de upgrade en een inschatting voor het, eventueel, opnieuw ontwikkelen van het maatwerk. Op basis daarvan krijgt u van ons een overzicht van de huidige situatie, de gewenste situatie met de daarbij behorende werkzaamheden, inclusief de kosten, en ons advies. Dit is een, zoals wij dat noemen, First Level Scan die in eerste instantie alleen de primaire laag in kaart brengt en eventuele verdachte code in de onderliggende lagen. Hiermee kunnen wij in kaart brengen welke PHP versie, MySQL versie en Moodle versie er draaien. Welke modules, Blocks en plugins er geïnstalleerd zijn en of er corehacks zijn toegepast. Wij kunnen met deze scan alleen de aanpassingen en corehacks aangeven die zijn toegepast in de basiscode van Moodle. Van de plugins die als extra geïnstalleerd zijn kunnen wij dat, met deze scan, niet aangeven. Deze “Moodle Upgrade Scan” kunnen wij u aanbieden voor €120,- exclusief BTW. Mocht u na de scan besluiten om de upgrade en eventuele bijkomende werkzaamheden en/of diensten door ons te laten uitvoeren en/of af te nemen dan brengen wij een bedrag van €60,- exclusief BTW in mindering. Om de Moodle Upgrade Scan uit te laten voeren kunt u zich aanmelden via ons aanmeldformulier “Moodle Upgrade Scan” op https://sebsoft.nl/moodleupgradescan. Om deze aanmelding vlot te laten verlopen vragen wij u om de volgende gegevens alvast bij de hand te hebben voor de aanmelding.

Na de aanmelding ontvangt u binnen 5 werkdagen onze analyse.

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met ons via telefoonnummer 0167-714357 of via e-mail helpdesk@sebsoft.nl (o.v.v. Moodle Upgrade Scan) Als laatste zijn er een aantal producten die mogelijk voor u interessant zijn. Zo hebben wij een gratis plugin ontwikkeld waarmee u de online betaling van uw cursussen kunt regelen. Met ClassicPay kunt u vanaf €0,35,- exclusief BTW per transactie via iDEAL uw klanten cursussen laten afrekenen. Kijk op https://sebsoft.nl/classicpay voor meer informatie. Met onze gratis plugin Coupon kunt u op een leuke en eenvoudige manier toegang verlenen tot uw cursussen. U kunt coupons aanmaken voor enkele gebruikers en voor groepen. Kijk voor alle mogelijkheden op https://sebsoft.nl/coupon. Om uw Moodleomgeving schoon te houden van inactieve gebruikers hebben wij 2 gratis plugins ontwikkeld. Userssuspension en Userrestore. Met deze plugins zorgt u ervoor dat er, geheel automatisch, geen onnodig inactieve gebruikers in uw omgeving aanwezig zijn, en kunt een eventueel per ongeluk verwijderde gebruiker herstellen. Kijk op https://sebsoft.nl/producten voor meer informatie.