Meldplicht datalekken; Sebsoft geeft gratis SSL bij Moodle hosting!

Vanaf 1 januari 2016 is het verplicht datalekken te melden binnen de zogenaamde ‘meldplicht datalekken’. Het melden van datalekken houdt in dat zowel bedrijven als overheden direct een melding moeten doen bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) op het moment dat zij een ernstig datalek hebben. In sommige gevallen moet het datalek ook gemeld worden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).Wat is een datalek?

Er is sprake van een datalek als het gaat om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie, zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Dit is dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook in het geval van onrechtmatige verwerking van gegevens.

Een datalek is dus als er inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens (zoals bedoeld in artikel 13 van de Wet bescherming persoonsgegevens). Bij een datalek zijn de persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking – dus aan datgene waartegen de beveiligingsmaatregelen bescherming moeten bieden.

Voorbeelden datalekken

Voorbeelden van datalekken zijn: een gestolen laptop, een inbraak in een databestand door een hacker, een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een verloren aktetas met persoonlijke dossiers. Of relevanter, gelekte persoonsgegevens van de medewerkers (of klanten) van een organisatie door een slecht beveiligde leeromgeving.

Richtlijnen meldplicht datalekken

Het CBP heeft richtlijnen opgesteld over de meldplicht datalekken. Deze richtlijnen zijn ervoor bedoeld om organisaties te helpen bij het bepalen of er wel of geen sprake is van een datalek en of deze dus wel of niet gemeld moet worden bij het College bescherming persoonsgegevens. Let op: het niet melden van een datalek kan leiden tot hoge boetes, dit is ook de reden dat het daadwerkelijk een meldplicht is.

Daarom Sebsoft

Sebsoft levert al sinds enige tijd standaard gratis een SSL Certificaat bij een Moodle hosting pakket. Dat, eventueel, in combinatie met een passende SLA zal het risico op datalekken drastisch verminderen, zo niet uitsluiten. Daarbij biedt Sebsoft diverse onderhoudscontracten voor onder andere WordPress. Kijk bij onze producten en diensten voor meer informatie.