Europees Sociaal Fonds helpt het team van Sebsoft

De afgelopen tijd is er druk gewerkt aan de organisatie van Sebsoft, met een aantal verschillende doelstellingen is er gewerkt om de organisatie te verbeteren en voor te bereiden op de toekomst.

Hierbij is er gebruik gemaakt van een extern bureau wat eens goed gekeken heeft naar de organisatie en de structuur om deze toekomstproof te maken. Zo zijn er diverse professionaliseringsslagen gemaakt en worden de medewerkers nu anders aangestuurd.

Dit project heeft het bedrijf slagvaardiger gemaakt, de contacten op de werkvloer verbeterd en meer mensen meer kansen gegeven binnen de organisatie.